MAN Financial Services is een handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V. (een dochteronderneming  van Volkswagen Pon Financial Services B.V.), ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer 20073305.

Wijzigingen
Volkswagen Pon Financial Services stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan één van onze sites. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Het is onmogelijk om fouten volledig uit te sluiten of daarvoor aansprakelijkheid te aanvaarden. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Intellectueel eigendom
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Volkswagen Pon Financial Services of haar licentiegevers. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Volkswagen Pon Financial Services.

Aansprakelijkheid
De site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Ook hiervoor aanvaardt Volkswagen Pon Financial Services geen aansprakelijkheid. Deze site kan tevens links bevatten naar externe sites. Volkswagen Pon Financial Services is op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik van deze sites, of voor de gevolgen van een bezoek aan een van deze sites.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kunt u zich richten tot Volkswagen Pon Financial Services, ter attentie van: Afdeling Communicatie, Postbus 617, 3800 AP Amersfoort. Heeft u vragen over onze producten of diensten, neem dan contact met ons op via het kopje Contact op deze pagina.


*Volkswagen Pon Financial Services B.V. is gevestigd aan de Saturnus 1, 3824 ME te Amersfoort. Volkswagen Pon Financial Services is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32089230.